ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 01 за 2009

Аграрні відносини: стан та перспективи розвитку

Мельник Ю.Ф., Саблук П.Т. Агропромислове виробництво України: уроки 2008 року і шляхи забезпечення інноваційного розвитку

Наконечний С.І., Савіна С.С., Наконечний Т.С. До питання математичного моделювання техніко-економічних процесів АПК

Бакум В.В. Самоорганізація в агропромислових регіональних кластерах

Павлик В.П. Управління сільськогосподарським підприємством у ринкових умовах

Власов Д.В. Використання водних ресурсів у світі

Левченко Л.О. Стан та розвиток системи техніч-ного регулювання продукції АПК в Україні

Дмитренко О.М. Роль стратегічного планування в діяльності сільськогосподарських підприємств

Кашуба Ю.П. Техніко-технологічна оснащеність сільськогосподарських підприємств у Львівському регіоні

Фінанси та фінансова інфраструктура

Кулаєць М.М., Бабієнко М.Ф., Витвицька О.Д., Музика П.М., Бузовський Є.А., Скрипниченко В.А. Інновації у розвитку підприємництва в аграрній сфері

Чорнодон В.І. Відтворення плодоягідних насаджень як передумова ефективного функціонування галузі

Ільїн В.Ю. Методичні підходи до оцінки розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі Луганської області в Україні

Безкровний А.В. Розвиток інфляційного процесу в Україні

Гордина Є.М. Забезпечення фінансової безпеки при іпотечному кредитуванні в Україні

Формування і розвиток аграрного ринку

Остапчук А.Д., Саблук Р.П. До аналізу наукових поглядів на формування ринкових відносин

Колотуха С.М., Борейко І.П. Кредитування сільськогосподарських підприємств як ефективне джерело інвестиційної діяльності

Димов О.М. Стан і тенденції розвитку виробництва сої в ринкових умовах

Заюкова М.С., Веретинський О.А. Основні організаційно-економічні передумови забезпечення конкурентоспроможності виробництва рослинницької і тваринницької продукції

Зборовська Ю.Л. Інноваційні чинники формування експортного потенціалу переробної промисловості

Третяк О.М. Інституційне забезпечення біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією

Рябченко О.О. Розвиток біржової діяльності в аграрному секторі економіки

Соціально-економічна перебудова села

Рябоконь В.П. Професійно-кваліфікаційна структура робочої сили на селі

Худолій О.В. Аграрний недержавний пенсійний фонд та його роль у розвитку земельних відносин

Бортник В.А. Демографічні проблеми формування кадрового потенціалу аграрних підприємств

Економіка агропромислового виробництва зарубіжних країн: досвід, проблеми

Щекович О.С. Використання зарубіжного досвіду державного регулювання економіки АПК в Україні

Критика і бібліографія

Мармуль Л.О. Теоретичні засади стратегічного планування виробництва і переробки сільсько-господарської продукції

Губені Ю.Е. Наукове дослідження системи регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією у Польщі