ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 03 за 2009

Аграрні відносини: стан та перспективи розвитку

Федоров М.М. Трансформація земельних відносин до ринкових умов (доповідь)

Шмідт Р.М. Врегулювання та розвиток земельних відносин в Україні

Новаковський Л.Я. Шляхи удосконалення законодавчого забезпечення розвитку земельних відносин в Україні

Хвесик М.А. Стратегічні імперативи раціоналізації землекористування в контексті соціально-економічного піднесення України

Савченко Є.С. Про реформування земельних відносин на прикладі Бєлгородської області Російської Федерації

Присяжнюк М.В. Законодавче забезпечення земельного ринку

Амбросов В.Я. Інформація про проведення регіональних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників північно-східного регіону

Ткаченко В.Г. Підсумки роботи Конгресу вчених економістів-аграрників південно-східного регіону

Губені Ю.Е. Підсумки роботи Конгресу вчених економістів-аграрників західного регіону

Малиновський А.С. Підсумки роботи Конгресу вчених економістів-аграрників центрального регіону

Кириленко І.Г. Актуальні питання ринку земель сільськогосподарського призначення

Пасхавер Б.Й. Ринок землі: світовий досвід та національна стратегія

Кваша С.М. Земельні відносини в контексті моделей розвитку сільського господарства України

Милосєрдов В.В. Особливості земельної реформи в Російській Федерації

Варламов А.О. Формування правової бази земельних відносин в умовах аграрної реформи Росії

Шпак О.П. Особливості земельної реформи в Білорусії

Дога В.С. Розміри малих підприємств за національним законодавством Молдови та межі ефективних моделей в АПК

Рябоконь В.П. Використання земельних ресурсів господарств населення в кооперативних умовах

Бутко М.П. Регіональні особливості формування ринку землі в Україні

Юрчишин В.В. До проблеми доведення до логічного завершення земельних та всіх інших сучасних аграрних перетворень

Томич І.Ф. Завершення земельної реформи в умовах розвитку фермерських господарств та приватних власників

Ковалів О.І. Національна регуляторна політика на новій рентній основі

Месель-Веселяк В.Я. Вирівнювання економічних умов господарювання на землях різної якості

Шевчук В.О. Абсолютні блага і ринок: виміри достатності теоретичної економії

Россоха В.В. Економічний потенціал землі та проблеми його визначення в ринкових умовах господарювання

Супрун О.М. Підсумки та перспективи розвитку агропромислового комплексу Харківської області

Паштецький В.С., Колчев А.О., Приходько О.В. Комплексний підхід до розв’язання проблем виробництва продукції скотарства в Автономній Республіці Крим

Лебедєв К.А. Стратегія розвитку зернопродуктового підкомплексу України

Коваленко О.В. Оцінювання ефективності управління діяльністю підприємств за критеріями товарно-цінової стратегії

Фінанси та фінансова інфраструктура

Петраковська О.В. Визначення фінансових результатів діяльності банку в різних підсистемах обліку

Система обліку в АПК

Кравцова А.В. Оцінка та облік тваринницької продукції в сільському господарстві

Формування і розвиток аграрного ринку

Канінський М.П. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на основі маркетингу

Артюх Т.О. Маркетингове забезпечення діяльності підприємств на овочевому ринку в структурі кластерних формувань

Соціально-економічна перебудова села

Лучик С.Д. Вплив трансформаційних змін на використання трудового потенціалу села

Наукове життя

Павлик П.В. Про діяльність Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників