ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 05 за 2009

Аграрні відносини: стан та перспективи розвитку

Кваша С.М. Вплив світової фінансової кризи на розвиток аграрного сектору вітчизняної економіки

Богачев В.І., Коваленко О.В. Значення аналізу економічної безпеки регіонів України

Нестерчук Ю.О. Організаційно-економічні моделі міжрегіональної аграрно-промислової інтеграції

Корсун С.Г. Управління довкіллям: лінгвістичний та понятійний зміст

Ратошнюк Т.М., Николюк О.М. Розвиток хмелярства в Україні

Лебедєв К.А. Ефективність виробництва і реалізації продукції зернопродуктового підкомплексу

Павличенко М.Г. Розвиток кооперації в молочній галузі

Пітик О.В. Виробництво соняшнику в фермерських господарствах Вінницької області

Греджева Т.В. Економічне обґрунтування стратегії розвитку підприємств малого бізнесу Запорізької області

Тихоненко О.В. Економічні аспекти використання іноземної зернозбиральної техніки в Україні

Паляничко Н.І. Державне регулювання сталого використання земель сільськогосподарського призначення

Федорець Л.М. Вектори стратегічного розвитку зовнішньоекономічної діяльності АПК регіону

Фінанси та фінансова інфраструктура

Кулаєць М.М., Бабієнко М.Ф., Лайко П.А., Музика П.М., Витвицька О.Д., Бузовський Є.А., Скрипниченко В.А., Лучник М.М. Удосконалення інноваційної підприємницької діяльності

Покотилова В.І. Система управління ризиками інноваційної діяльності

Макаров М.О. Формування інноваційної інфраструктури в АПК

Марцишевська Ю.Л. Роль фінансово-кредитного забезпечення підприємств аграрного сектору

Мєдвєдкова Н.С. Угоди про злиття та поглинання у банківському секторі економіки України

Шолойко А.С. Основна сутність понять страхова послуга і страховий продукт

Ціновий механізм та ціноутворення в АПК

Сучкова В.М. Методичні підходи до обґрунтування ціни пропозиції на органічну продукцію

Формування і розвиток аграрного ринку

Михайлова Л.І., Білецька І.О. Перспективи підвищення експортного потенціалу харчової промисловості Сумської області

Абсава Л.О. Формування глобального продовольчого ринку

Олійник В.В. Особливості визначення конкурентоспроможності продукції

Соціально-економічна перебудова села

Мішенін Є.В., Косодій Р.П. Проблема щодо багатовимірності сільського розвитку

Жибак М.М. Вплив міграційних процесів на відтворення сільського населення в західному регіоні

Тофан І.М., Романюк Ю.П. Особливості декларування доходів фізичних осіб у Львівській області

Економіка агропромислового виробництва зарубіжних країн: досвід, проблеми

Милосєрдов В.В. Досвід формування земельних відносин в Китаї

Концеба С.М. Тенденції розвитку світового виробництва та переробки ріпаку

Критика і бібліографія

Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Формування і розвиток кадрового потенціалу в аграрній сфері України