ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 06 за 2009

Аграрні відносини: стан та перспективи розвитку

Ткаченко В.Г. Про особливості фінансової безпеки України в умовах ринкових трансформаційних процесів

Супіханов Б.К. Експорт-імпорт зернових культур в Україні

Березівський П.С., Особа Н.П., Березівський З.П. Напрями інтенсифікації розвитку сільськогосподарських підприємств

Іванько А.В. Методичні підходи з організації агропромислового виробництва на кластерній основі

Кононенко М.П. Обґрунтування оптимізації нормативних витрат на виробництво сільськогосподарської продукції

Василенко Л.Ю., Кучер А.В. Формування спеціалізованих молочнотоварних підприємств оптимальних розмірів

Манзій І.Б. Виробництво продукції тваринництва на Черкащині та її роль у забезпеченні продовольчої безпеки регіону

Павленко О.М. Значення імпорту в збалансуванні ринку м'яса

Фінанси та фінансова інфраструктура

Гудзь О.Є. Фінансово-кредитна інфраструктура аграрної сфери України

Гаврилюк О.В., Лупенко Ю.О. Інвестування в агросектор: ідентифікація та напрями усунення перешкод

Федорак В.І. Інвестиційне забезпечення технічного оновлення аграрних підприємств Прикарпаття

Кириченко А.В. Бюджетне фінансування агропромислового виробництва за регіонами України

Нечепурний Н.В. Теоретичні аспекти сутності економічного стану сільськогосподарського підприємства

Мамалига С.В. Метод аналізу ієрархій як інструмент залучення фінансових ресурсів агрохолдингами

Шульган І.М. Економічна ефективність застосування бурякозбиральної техніки

Система обліку в АПК

Гузар Б.С. Удосконалення оцінки, обліку та контролю використання земельних ресурсів у ринкових умовах

Формування і розвиток аграрного ринку

Колесник В.М. Роль вітчизняних портів у забезпеченні розвитку зовнішньоекономічної діяльності на зерновому ринку

Березівський Я.П. Корпоративні форми аграрно-го бізнесу у Львівській області

Черевко Д.Г. Конкурентоспроможність підприємства як характеристика його економічного стану

Волченко Н.В. Передбачувані наслідки членства у СОТ для сільськогосподарських товаровиробників України

Тивончук Я.О. Розвиток ринку молока і молокопродуктів у Франції

Соціально-економічна перебудова села

Волківська А.М. Моніторинг у системі регіональної зайнятості населення

Економіка агропромислового виробництва зарубіжних країн: досвід, проблеми

Кусаінов Х.Х., Хусаінов Б.М. Шляхи розвитку зернової галузі Казахстану

Макаренко П.М., Мельник Л.Ю. Структура ферм США за видами і ринковою вартістю реалізованої продукції

Критика і бібліографія

Юрчишин В.В. Стратегічний погляд на майбутнє вітчизняного садівництва