ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 07 за 2009

Аграрні відносини: стан та перспективи розвитку

Лузан Ю.Я. Напрями розвитку сільськогосподарського виробництва і соціальної сфери села

Білик А.Г. Державна служба з карантину рослин України

Перебийніс В.І., Світлична А.В. Удосконалення системи управління сільськогосподарським підприємством у ринкових умовах

Панасюк Б.Я. Природні процеси і людство

Губені Ю.Е. Агробізнес у системі організації сільського господарства

Беренштейн Б.Л, Третяк О.М. Розвиток сільськогосподарської кооперації в Україні

Діброва А.Д. Удосконалення державного регулювання сільськогосподарського виробництва в Україні

Уланчук В.С, Жученко Д.Б. Шляхи підвищення ефективності пасічного господарства

Паштецький А.В. Ефективність сівозмін і технологій обробітку ґрунту

Моргун О.В. Напрями розвитку молочної галузі та молокопереробної промисловості

Еш С.М. Особливості антикризового управління в підприємствах харчової промисловості

Бондарчук М.Ю. Аспекти митної політики щодо сільськогосподарської техніки

Фінанси та фінансова інфраструктура

Кулаєць М.М., Куцеконь Л.О. Стратегія інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств

Олійник Т.І. Державна підтримка аграрного сектору економіки України

Макаров М.О. Ринок інновацій в аграрному секторі

Стецюк Л.С. Організація планування аналізу в сільськогосподарських підприємствах

Система обліку в АПК

Плахтій Т.Ф. Бухгалтерський облік фіксованого сільськогосподарського податку в сільськогосподарських підприємствах

Формування і розвиток аграрного ринку

Шебанін B.C, Піюренко І.О. Сучасний стан і напрями активізації та удосконалення біржової діяльності на аграрному ринку

Горбонос Ф.В., Павленчик Н.Ф., Павленчик А.О., Корчинський І.О. Організаційно-функціональна модель оптового ринку сільськогосподарської продукції на локальному рівні

Шпикуляк О.Г. Проблеми розвитку та регулювання аграрного ринку

Сендецька С.В. Прогнозування обсягів виробництва яєць на регіональному ринку продукції птахівництва

Арделян Д.В. Про ринок біодизеля в Україні

Стариченко Є.М. Прогнозування диференціації продовольчого споживання

Теслюк С.Р. Організація молочарських кооперативів як чинник ефективного господарювання

Соціально-економічна перебудова села

Жибак М.М. Використання трудового потенціа-лу села в областях західного регіону