ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 09 за 2009

Аграрні відносини: стан та перспективи розвитку

Дем’яненко М.Я., Іванина Ф.В. Державна підтримка як фактор забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва

Уланчук В.С., Альошкіна Л.П. Шляхи підвищення ефективності використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах регіону

Мельник Л.Ю., Макаренко П.М., Мельник Л.Л. Розвиток фермерського землекористування

Кропивко М.Ф. Розвиток самоврядних господарських об’єднань в агропродовольчій сфері

Лайко П.А., Кулаєць М.М., Бабієнко М.Ф., Витвицька О.Д., Музика П.М., Бузовський Є.А., Скрипниченко В.А., Лучник М.М. Інноваційні процеси в аграрномусекторі економіки

Лузан Ю.Я. Майнові відносини в підприємницьких структурах

Васильчак С.В., Жидяк О.Р. Кооперація як складова розвитку українського села

Іртищева І.О. Побудова інноваційних моделей регіональної агропродовольчої сфери на інтеграційній основі

Сіренко Н.М. Управління інноваційною системою аграрного підприємства

Сатіна Г.М. Перспективи товарного виробництва волоських горіхів в Україні

Мудрак Р.П. Структурні диспропорції національної економіки та продовольче забезпечення населення

Козаченко О.А. Державне регулювання розвитку комбікормових підприємств

Фінанси та фінансова інфраструктура

Ґудзь О.Є. Удосконалення механізму кредитних субсидій підприємств АПК

Герасименко Н.А., Жемойда О.В. Ризики в сільському господарстві з урахуванням регіонального аспекту

Смолій Л.В. Інвестиційне забезпечення аграрних підприємств регіону

Система обліку в АПК

Дієсперов В.С. Оцінка діяльності сільськогосподарських підприємств за статистичними формами звітності

Моссаковський В.Б., Костякова А.А., Кононенко Т.В. Особливості розрахунку точки беззбитковості в аграрній сфері

Формування і розвиток аграрного ринку

Кириленко І.Г., Дем’янчук В.В., Андрющенко Б.В. Формування зернового ринку в Україні: стратегія розвитку

Саблук Р.П., Коваленко О.В. Сучасні тенденції світової торгівлі зерном

Наукове життя

Лупенко Ю.О. Науковий доробок вченого

Кропивко М.Ф. Нове видання з питань регулювання економічних відносин сільськогосподарських підприємств

Критика і бібліографія

Малік М.Й. Аграрно-промислова інтеграція: від теорії до практики