ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 11 за 2009

Аграрні відносини: стан та перспективи розвитку

Федоров М.М. Нормативна грошова оцінка земель як складова механізму регуляторної політики держави

Володін С.А., Шанда Л.В. Методичні підходи щодо інноваційного бізнес-проектування в аграрній сфері

Гончаров В.М., Аронова В.В., Дібніс Г.І. Організація управління комплексом інформаційно-аналітичного забезпечення адміністрування змін системи маркетингу

Худавердієва В.А. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств

Гордієнко В.П. Еколого-економічна оцінка сільськогосподарських земель та проблеми їх використання

Ясіновська І.Ф. Основні напрями розвитку птахівництва у Львівській області

Науменко В.М. Формування пріоритетів розвитку спеціалізованих великотоварних агроформувань

Малюга Л.М., Музиченко А.С. Організаційно-економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності в АПК

Голубовська О.В./span> Сутність поняття

Руда О.Л. Оцінка структурних зрушень у зерновій галузі регіону

Тихоненко О.В. Економічна ефективність використання транспортних засобів при збиранні зерна

Іванюк І.В., Ткачук П.Ю. Теоретичний аспект розвитку орендних земельних відносин у сільському господарстві

Фінанси та фінансова інфраструктура

Тулуш Л.Д., Прокопчук О.Т. Оцінка механізму виплати дотацій переробними підприємствами за рахунок коштів ПДВ

Кондрашихін А.Б. Вимірювальний підхід до оцінки підприємницьких ризиків в аграрному виробництві

Шиян Д.В. Теоретико-методологічні аспекти дії закону спадної віддачі в сільському господарстві

Квятківський Ю.В. Критерії оцінки фінансової безпеки суб'єктів аграрної сфери

Томчук С.В. Державна підтримка лізингових технологій в аграрній сфері

Черній Н.С. Чинники забезпечення виробництва біологічного пального

Музиченко А.О. Рейтингова оцінка фінансового забезпечення розвитку підприємства

Канцевич С.І. Економічна ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах Харківської області

Система обліку в АПК

Правдюк Н.Л., Настенко М.М. Контроль надзвичайної діяльності в підприємствах АПК

Формування і розвиток аграрного ринку

Бойко В.І. Ринок м'яса: проблеми формування ресурсного потенціалу

Седіло Г.М., Котько Н.М. Розвиток агропродовольчої сфери Карпатського регіону

Зеленська О.О. Особливості формування регіонального споживчого ринку

Писаренко В.В. Особливості роздрібної торгівлі плодоовочевою продукцією

Соціально-економічна перебудова села

Збарський В.К., Горьовий В.П. Демографічні проблеми в Україні та шляхи їх розв&

Васьківська К.В., Сембай І.В., Сікора О.А. Проблеми розвитку сільських територій

Чорний Г.М., Ястреб М.П., Нестеров І.Г. Дисципліна праці в контексті корпоративного менеджменту

Якубів В.М. Механізм забезпечення сільського розвитку в умовах циклічності

Економіка агропромислового виробництва зарубіжних країн: досвід, проблеми

Хусаінов Б.М. Стратегія конкурентного розвитку аграрного сектору економіки Республіки Казахстан

Савченко Є.С. Регіональні проблеми економічного зросту та конкурентноздатності АПК

Наукове життя

Гилка М.Д. Всесвітньо відомий економіст Й. Шумпетер і Україна

Наукова дискусія

Шпикуляк О.Г. Інституціоналізм як методологія міждисциплінарного пошуку в економічній теорії

У наукових установах і навчальних закладах

Дем’яненко С.І., Хорунжий М.Й. Конференція з актуальних питань аграрної економічної освіти

Критика і бібліографія

Дем’яненко М.Я. Інституційне забезпечення розвитку аграрного ринку