ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 12 за 2009

Аграрні відносини: стан та перспективи розвитку

Саблук П.Т., Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення)

Ковальчук Т.М. Аналіз як функція управління: теорія та методологія

Підлісецький Г.М., Могилова М.М. Підвищення рівня фондооснащеності аграрного виробництва як основа зростання його ефективності

Білоусько Я.К., Лузан Ю.Я., Товстопят В.Л. Техніко-технологічне забезпечення сільського господарства

Рибалко С.В., Танклевська Н.С. Купівля-продаж землі як фактор розвитку аграрного виробництва

Міненко М.А. Правове забезпечення ефективної діяльності фахових об'єднань в Україні

Курило Л.І. До питання оцінки інтелектуального капіталу в аграрній сфері

Бражевська Г.М. Техніко-технологічне забезпечення виробництва продукції рослинництва

Яворова Г.В. Виробництво насіння ріпаку і продуктів його переробки

Фінанси та фінансова інфраструктура

Марчук Л.П. Формування інноваційних можливостей аграрного виробництва

Хвесик Ю.М. Оцінка ефективності інвестицій в АПК у регіональних господарських системах

Кожем'якіна М.Ю. Інвестиційне забезпечення як основа розвитку аграрної економіки України

Борейко І.П. Оцінка інвестиційної діяльності підприємств аграрного сектору економіки

Тимошенко О.О. Формування системи показників виміру фінансової безпеки агроформувань

Формування і розвиток аграрного ринку

Голомша Н.Є. Конкурентоспроможність зернових на аграрному ринку

Гапоненко Т.М. Міжнародний досвід впровадження систем управління якістю продовольчої продукції

Глібов Р.В. Чинники формування та функціонування ринку продовольчої продукції

Соціально-економічна перебудова села

Дієсперов В.С. Історична доля українського селянства

Онисько С.М., Шматковська Т.О. Соціально-економічні умови функціонування особистих селянських господарств

Павлов О.І. Формування системи управління розвитком сільських територій

Коваленко В.І. Сутність соціальної діяльності аграрних підприємств

Кіях О.О. Матеріальне стимулювання як фактор підвищення продуктивності праці

Удовиченко С.М. Проблеми зміцнення наукового потенціалу в аграрній сфері

Економіка агропромислового виробництва зарубіжних країн: досвід, проблеми

Власов В.І. Оцінка нерівномірності розвитку регіонів планети

Кобута І.В. Політика державної підтримки сільського господарства країн-членів СОТ

Тивончук Я.О. Механізм формування попиту і пропозиції на ринку молока та молокопродуктів у Франції

Досвід господарювання в аграрній сфері

Супрун О.М. Ефективне господарювання в умовах економічної кризи

Наукове життя

Милосєрдов В.В. Селянство Росії: від реформи 1861 року до наших днів

Трафімов О.Г. Праця і побут селян в ЗАТ "Племенной завод "Ручьи""

У наукових установах і навчальних закладах

Беленкова М.І., Олійник О.В., Ульянченко О.В., Шиян В.Й. 80 років розвитку економічної освіти і науки в Харківському національному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва

Мостенська Т.Л. Ефективність науки підвищується, якщо працювати спільно

Критика і бібліографія

Малік М.Й. Проблеми глобалізації і продовольча безпека