ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 04 за 2010

Аграрна політика і реформування

Месель-Веселяк В.Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві

Ткаченко В.Г., Ольшанский А.П., Передериева С.А. Тенденции и перспективы развития аграрного бизнеса в Луганской области

Розвиток продуктивних сил та виробничих відносин

Хвесик М.А. Продуктивні сили України: проблеми та перспективи розвитку

Економіка агропромислового виробництва

Бойко В.І., Козак О.А. Формування продовольчих ресурсів в Україні: регіональний аспект

Лузан Ю.Я. Перспективи створення самозабезпечувальної енергетичної системи ведення сільськогосподарського виробництва

Скальський В.В. Органічне землеробство: проблеми та перспективи

Польова О.Л. Формування та оптимальне використання біологічного потенціалу при виробництві енергоощадної продукції

Бардадим М.В. Перспективи розвитку зернового комплексу України

Аграрний ринок

Кириленко І.Г., Дем’янчук В.В., Андрющенко Б.В. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, стратегія

Улько С.М. Прогнозування кон'юнктури ринку молока в Україні та США

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Збарський В.К., Горьовий В.П. Державна підтримка сільського господарства

Спаський Г.В. Основні напрями формування інвестиційної стратегії АПК Закарпаття

Жарун О.В. Інвестиційна діяльність у сільськогосподарських підприємствах регіону

Таранов Д.М. Аналітичні можливості балансу банку при оцінці діяльності банківської установи

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Бурковський І.Д., Кареба М.І. Шляхи поліпшення технічного оснащення аграрних підприємств

Аграрний менеджмент і підприємництво

Мороз О.О., Семцов В.М. Діяльність інтегрованих сільськогосподарських підприємств

Мегедин Н.Р. Засади організації соціально-економічного розвитку сільськогосподарських підприємств

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Дієсперов В.С. Соціально-економічна ситуація в селі Іржавець

Янишин Я.С., Линдюк А.О. Планування потреби в менеджерському персоналі

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Крисанов Д.Ф., Попов О.І. Іноземні інвестиції та інновації в харчовій промисловості України

Управління та інформаційне забезпечення

Юшин С.О., Павлик В.П., Брусенко М.А. Методичний аспект кластерного управління розвитком аграрного сектору

Каблак М.І. Моніторинг розвитку господарюючих суб'єктів

Зовнішньоекономічні відносини

Власов В.І., Лисак М.А. Шляхи подолання глобальної продовольчої кризи

Саблук Р.П., Коваленко О.В. Світові фінансові потоки на ринку зерна: обсяги і напрями, динаміка та перспектива

Ходарченко В.А. Аналіз світового ринку квітів: стан і тенденції розвитку

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Шпикуляк О.Г. Інституціональне забезпечення розвитку та регулювання аграрного ринку: аналітична оцінка

Досвід господарювання в аграрній сфері

Супрун О.М. Державне регулювання аграрної економіки та ефективність сільськогосподарських товариств

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Савченко Є.С. Стратегія розвитку аграрного сектору та сільських територій Бєлгородської області

Наукова дискусія

Мусаєва А.К. Державний земельний банк як регулятор ринку землі

Критика і бібліографія

Нелеп В.М. Актуальне дослідження проблем конкурентоспроможності продукції льонарства

Зіновчук Н.В. Реалії та перспективи сталого використання земельних ресурсів в Україні