ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 12 за 2010

Інтеграційні процеси в аграрній сфері країн СНД

Саблук П.Т. Проблеми розвитку аграрного ринку України в контексті взаємодії з країнами СНД

Ушачов І.Г. Розвиток економічної інтеграції на пострадянському просторі

Григорук В.В. Казахстан на продовольчому ринку ЄврАзЕС

Кузнєцов В.В. Стан та прогнозування продовольчого забезпечення населення в країнах СНД

Салахов С.В. Продовольча безпека Азербайджанської Республіки та шляхи її зміцнення за рахунок агропромислового потенціалу СНД

Кусаінов Х.Х., Єсенгалієва А.М. Вступ Казахстану до Світової організації єдиним митним союзом

Аграрна політика і реформування

Месель-Веселяк В.Я. Формування самозабезпечуючих енергетичних систем у сільському господарстві

Курмиженко В.В. Розвиток орендних земельних відносин у сільському господарстві Одеської області

Економіка агропромислового виробництва

Підлісецький Г.М., Могилова М.М. Удосконалення переоцінки основних засобів аграрного сектору в системі їх відтворення

Липчук В.В., Гнатишин Л.Б. Оцінка розвитку фермерства в регіонах України

Сіненко М.І. Визначення нормативної собівартості виробництва продукції тваринництва методом економіко-математичного моделювання

Грищенко О.Ю. Розміщення та ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в зональному аспекті

Мельник Б.А. Яєчна індустрія України та необхідність її розвитку

Дончак Л.Г. Моделювання ефективності внутрішнього економічного механізму плодоовочевого підприємства

Аграрний ринок

Антонець А.С., Писаренко В.В., Лук'яненко Т.В., Писаренко Ю.Г. Формування ринку екологічно безпечної продукції при органічному землеробстві

Звягінцева О.Б. Агромаркетинг як підґрунтя ефективного маркетингу продовольчих товарів

Пабат О.В. Продовольча безпека як складова економічної безпеки держави

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Слободян В.Д. Практика управління організацією виробництва біологічних активів галузі тваринництва

Шолойко А.С. Законодавче забезпечення державної фінансової підтримки страхування виробництва сільськогосподарської продукції у фермерських господарствах

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Петров В.М. Удосконалення технічного забезпечення сільського господарства

Аграрний менеджмент і підприємництво

Малік М.Й. Науково-методичне забезпечення розвитку кооперації в аграрній сфері економіки

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Рябоконь В.П. Матеріальні умови формування кадрового потенціалу села

Лугинець Н.І. Формування системи соціального захисту сільського населення в регіоні радіаційного забруднення

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Шпикуляк О.Г., Русан В.М., Курило Л.І., Павлик П.В., Розгон І.Ю. Організаційні форми і методи інноваційної діяльності у розвитку аграрної сфери економіки

Управління та інформаційне забезпечення

Міненко М.А. Фахові об'єднання у побудові стійкої системи продовольчої безпеки України

Мельниченко І.В., Хомовий С.М. Визначення та оцінка якості управлінської інформації

Зовнішньоекономічні відносини

Горохівський О.І., Площик М.В. Роль глобалізації в національних економіках

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Цимбал В.О. Тенденції розвитку світового кооперативного руху

Бігуняк А.В. Досвід країн світу у створенні та функціонуванні ефективних каналів збуту худоби й тваринницької продукції

Мельник Н.В. Про використання первинних джерел енергії

Сторінка молодого науковця

Біленький О.Ю. Генезис поняття "інтеграція"

Критика і бібліографія

Дем’яненко М.Я. Теоретичні та методологічні аспекти управлінського обліку в сільському господарстві

Малік М.Й. Формування фінансової політики розвитку аграрних підприємств

Збарський В.К. Внесок у науку дослідження про формування і функціонування фахових об'єднань агропромислового виробництва