ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 01 за 2011

Аграрна політика і реформування

Зубець М.В. Виклад звітної доповіді на Загальних зборах Національної академії аграрних наук України 24 листопада 2010 року

Крисанов Д.Ф. Агропродовольча продукція в координатах якості та безпечності

Нелеп В.М., Бойко Л.В. Земля України і здоров'я нації

Зінчук Т.О., Ткачук В.І. Теоретично-методологічні засади диверсифікації сільської економіки в контексті європейського досвіду

Валінкевич О.Г. Окремі аспекти розвитку орендних земельних відносин у сільському господарстві

Економіка агропромислового виробництва

Черевко Г.В., Черевко І.В., Шимечко Г.І. Методика визначення ефективності агротуристичної діяльності

Данилів Б.В. Розвиток вертикальної інтеграції як напрям підвищення ефективності свинарства

Вітков М.С. Сутність і фактори інтенсифікації аграрного виробництва

Хорунжий М.Й. Проблеми ціноутворення на сільськогосподарську продукцію

Кузьменко О.Б. Методичні підходи щодо оцінки збитків через погіршення якісного стану ґрунту

Бражевська Г.М. Економіко-енергетична оцінка виробничих процесів у рослинництві

Мельник Н.В. Біоенергетика і навколишнє природне середовище

Березюк Ю.Б. До питання аналізу сутності економічної категорії потенціалу

Нікітченко С.О. Концентрація та поглиблення інтеграційних процесів в агропромисловому комплексі

Аграрний ринок

Супрун О.М. Функціонування ринкової інфраструктури в аграрній сфері економіки

Сало І.А. Методичні підходи щодо прогнозування обсягів реалізації яблук на внутрішньому ринку

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Гузар Б.С. Проблеми майнового оподаткування в Україні

Тулуш Л.Д. Моделі та механізми оподаткування ПДВ поставок сільськогосподарської продукції

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Білоусько Я.К., Товстопят В.Л. Cтратегічні напрями реформування і розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування

Аграрний менеджмент і підприємництво

Юхименко П.І., Загурський О.М., Волков С.С. Дискримінантна модель інтегральної оцінки ризику неплатоспроможності сільськогосподарських підприємств

Ходаківський Є.І., Камінська В.В., Мосієнко О.В. Синергетичні підходи до формування інтеграційних структур

Довгалюк В.І. Проблеми забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств регіону

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Збарська А.В. Малі форми господарювання сільських поселень України і екологія

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Козаченко О.А. Розвиток інноваційних технологій у проведенні стаціонарних агротехнічних дослідів

Бороденко К.С. Інноваційне забезпечення розвитку зерновиробництва

Зовнішньоекономічні відносини

Бойко В.І., Мамчур Л.В. Ринок м'яса: світові тенденції регіонального розвитку виробництва

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Крилатих Е.М. Інноваційні фактори розвитку агропродовольчої системи Росії

Гайдуцький І.П. Характерні риси та економічні пріоритети прямого іноземного інвестування в країнах СНД

Пришляк Н.В. Досвід Китаю у будівництві індивідуальних біогазових установок

Тивончук Я.О. Сучасні тенденції конкурентоспроможного розвитку ринку молока і молокопродуктів у Франції

Наукове життя

Шевчук В.О. Життєвий шлях мислителя, письменника, правозахисника.До 90-річчя від дня народження Миколи Руденка

Критика і бібліографія

Саблук П.Т. Роздуми про книгу "Зламане десятиліття"

Коденська М.Ю. Погляд у майбутнє? Чи ностальгія за невикористаними можливостями?