ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 05 за 2011

Аграрна політика і реформування

Саблук П.Т., Лузан Ю.Я. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні

Амбросов В.Я. Поглиблення суспільного поділу праці та трансформація виробничих структур

Економіка агропромислового виробництва

Месель-Веселяк В.Я., Пехота М.А., Грищенко О.Ю. Прогноз урожайності і валових зборів сільськогосподарських культур в Україні на 2011

Уланчук В.С., Оникієнко В.В. Напрями підвищення ефективності зерновиробництва Черкащини

Артиш В.І. Система вимог до технологій вирощування органічної продукції

Мазуренко О.В., Ковальова Г.В. Шляхи підвищення ефективності виробництва тваринницької продукції

Березюк С.В., Березюк Ю.Б. Сучасні проблеми землекористування в сільському господарстві

Сафонов Ю.М. Напрями відродження сировинної бази текстильної промисловості України

Потапенко В.Г., Потапенко О.М. Органічне сільське господарство як чинник економічної безпеки

Дворецький А.М. Теоретико-методичні аспекти формування бездефіцитно-гумусного землекористування

Аграрний ринок

Береговий В.К. Проблеми продовольчої безпеки України

Литвин О.Є. Інтеграційний процес зернових ринків провідних країн СНД

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Сук Л.К., Сук П.Л. Облік вибуття тварин основного стада

Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В. Кредитне забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств

Кушнір І.В. Видатки бюджету на підтримку аграрного сектору та їх ефективність

Гришова І.Ю. Вартісні важелі фінансового забезпечення переробних підприємств АПК

Ясіновська І.Ф. Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств Львівщини

Мельянкова Л.В. Удосконалення обліку натуральної оплати праці

Оляднічук Н.В., Шайко О.Г. Удосконалення первинного обліку праці та її оплати в сільськогосподарських підприємствах

Зеліско І.М. Гармонізація фінансового механізму інтеграційних аграрних формувань

Малініна Н.М. Диференціація суб'єктів податкових відносин в аграрному секторі економіки

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Мороз О.О., Мельничук Л.М. Механізм диференціації роздрібних тарифів на активну електроенергію

Аграрний менеджмент і підприємництво

Черевко Г.В., Шимечко Г.І. Категоризація агротуристичних господарств

Данкевич А.Є. Передумови та основні принципи розвитку агрохолдингів

Величко О.В. Стратегія ефективного використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Бородіна О.М., Киризюк С.В., Риковська О.В. Теоретичні основи сільського розвитку на базі громад: капіталізація активів

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Шубравська О.В., Прокопенко К.О. Перспективи співпраці України та Росії у сфері інноваційного розвитку аграрного сектору

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Кулик В.В. Макроекономічна динаміка аграрного сектору Польщі

Тивончук Я.О. Інфраструктурне забезпечення розвитку ринку молока і молокопродуктів у Франції

Критика і бібліографія

Власов В.І. Теоретико-методологічні аспекти міжнародних економічних відносин

Збарський В.К. Дослідження економічних аспектів глобальних проблем