ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 06 за 2011

Аграрна політика і реформування

Рябоконь В.П. Соціально-економічна сутність аграрної політики та шляхи її реалізації

Бєсєдін М.О., Бєсєдіна Г.Є. Кластерна організація та управління агропромисловим виробництвом

Економіка агропромислового виробництва

Мельник Л.Ю., Макаренко П.М., Мельник Л.Л. Теоретичні основи й практика концентрації виробництва в сільському господарстві

Данкевич А.Є. Організаційно-економічні складові раціонального господарювання

Одінцов М.М. Удосконалення економічних взаємовідносин інтегрованих формувань агропродовольчого комплексу

Александров М.С. Збільшення виробництва продукції тваринництва як шлях підвищення рівня життя селян

Сафонов Ю.М. Економіко-інтеграційні чинники розвитку галузі льонарства в Україні

Аграрний ринок

Збарський В.К. Становлення ринку конкурентоспроможної продукції свинарства на Черкащині

Безус Р.М., Антонюк Г.Я. Ринок органічної продукції в Україні: проблеми та перспективи

Семів С.Р., Думич І.І. Ефективна взаємодія АПК та внутрішнього ринку продовольчих товарів

Третяк О.М. Підвищення рівня інформаційного забезпечення біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією

Ціноутворення та цінова політика

Власов Д.В. Методологічні аспекти визначення ціни води

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Кісіль М.І., Спринчук Н.А. Інвестиційне забезпечення розвитку системи охорони родючості ґрунтів

Спаський Г.В. Обгрунтування модельних інвестиційних проектів розвитку аграрного сектору Закарпаття

Іванова С.В. Розвиток іпотечного кредитування в Україні

Аграрний менеджмент і підприємництво

Дудар Т.Г., Галущак В.В. Оцінка потенціалу і ринкових позицій аграрних холдингів

Губені Ю.Е., Костецька І.І. Сучасні методи у бізнес-плануванні

Дієсперов В.С. Сільськогосподарські підприємства із столичними власниками

Величко О.В. До питання рейтингової оцінки використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Шпикуляк О.Г., Курило Л.І., Удовиченко С.М. Інституційно- правове забезпечення інноваційної діяльності та формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері

Кулаєць М.М., Бабієнко М.Ф., Витвицька О.Д., Просянік В.М. Інноваційне сприяння у забезпеченні продовольчої безпеки

Мазнєв Г.Є. Економічна ефективність інноваційних техніко-технологічних рішень в аграрному виробництві

Марчук Л.П. Пріоритети розвитку вищої освіти в умовах формування інноваційної економіки

Овчаренко І.І. Про реалізацію загальнодержавної протипаводкової програми на території Закарпатської області

Управління та інформаційне забезпечення

Сіменко І.В., Гукова М.В. Стратегічне управління сільськогосподарським підприємством на основі концепції організаційних змін

Хміль Н.В. Еволюція функціональних підсистем галузевої системи управління сталим розвитком сільського господарства

Зовнішньоекономічні відносини

Гуторов О.І. Світові тенденції розвитку молочного скотарства

Сидоренко С.В. Кооперація малих і середніх сільськогосподарських підприємств як шлях виходу на зовнішні ринки

Біленький О.Ю. Роль неформальних об'єднань у розвитку світової економіки

Досвід господарювання в аграрній сфері

Кучер Л.Ю. Досвід країн близького зарубіжжя в забезпеченні прибутковості виробництва молока

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Калугіна З.І. Відтворення людського капіталу як фактор зростання або загрози розвитку аграрної економіки

Забуранна Л.В. Зарубіжний досвід розвитку сільського зеленого туризму