ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 12 за 2011

Аграрна політика і реформування

Месель-Веселяк В.Я., Паштецький В.С. Ефективність застосування альтернативних видів енергії в сільському господарстві України

Панасюк Б.Я. Макроекономіка держави в епоху глобалізаційних криз

Дребот О.І. Особливості реформування системи лісового господарства України

Економіка агропромислового виробництва

Рябоконь В.П. Вплив соціально-економічних чинників на стабілізацію кадрів у сільському господарстві

Головчук А.Ф., Корінний Л.А., Семенда О.В. Розвиток молочного скотарства в Черкаській області

Соченко В.М. Перпективи розвитку галузі садівництва

Мазур Н.А., Суліма Н.М. Проблеми розвитку молокопродуктового підкомплексу Поділля

Аграрний ринок

Лисенко К.М. Вплив кон'юнктури світового ринку м'яса на вітчизняну м'ясопереробну галузь

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Маренич Т.Г. Якісні характеристики фінансової звітності

Мельничук Б.В. Еволюція сутності аудиту

Ярова В.В. Проблеми легалізації доходів населення

Хвесик Ю.М. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрної сфери

Гайдук Т.Г., Олендій О.Т. Теоретичні засади державного фінансового аудиту

Метелиця В.М. Наукові основи становлення професії бухгалтера: перші етапи

Калашнікова Т.В. Державна підтримка фермерських господарств

Аграрний менеджмент і підприємництво

Збарський В.К., Канінський М.П. Участь селянських домогосподарств у процесах кооперації та агропромислової інтеграції

Чорний Г.М., Ястреб М.П., Міщенко І.А. Діалектика загальних і конкретних управлінських функцій

Дідус С.М. Агрохолдинги в Україні: особливості становлення та розвитку

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Кафлевська С.Г. Оцінка демографічних чинників формування трудового потенціалу сільських територій

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Шпикуляк О.Г., Тивончук С.О., Тивончук С.В., Супрун О.М. Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності

Захарчук О.В. Особливості формування національних сортових ресурсів

Диба М.І., Поліщук Є.А., Мироненко А.В. Генезис інвестиційних теорій

Курило Л.І., Павлоцька Т.П. Інтелектуальна праця як фактор людського розвитку

Пабат О.В. Структурно-функціональні особливості регуляторного механізму інноваційних факторів економічної безпеки держави

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Хіцков І.Ф. Бізнес, політика і влада

Прутська О.О., Ходаківська О.В. Органічне сільське господарство в США: реалії та перспективи для України

Сторінка молодого науковця

Гнидюк І.В. Прогнозування ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств

Тарельник Н.В. Інформаційне забезпечення страхового менеджменту ризиків в аграрній сфері

Кузьмінська Н.Л. Особливості функціонування олійно-жирової галузі України

Лисак М.А. Витрати домогосподарств країн світу на продукти харчування

Філіппович О.П. Основні ризики економічної безпеки підприємства