ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 01 за 2012

Аграрна політика і реформування

Лупенко Ю.О. Сучасна місія аграрної економічної науки

Шиян Д.В. Формування сучасної парадигми досліджень в аграрній економіці

Економіка агропромислового виробництва

Месель-Веселяк В.Я. Форми господарювання в сільському господарстві України /результати, проблеми, вирішення/

Одінцов М.М., Одінцов О.М. Основні напрями кластерної організації регіонального агропромислового виробництва

Мазур Г.Ф. Діагностика в процесі управління розвитком агропромислового виробництва

Руда О.Л. Розвиток і шляхи підвищення економічної стійкості зернової галузі

Грищенко О.Ю. Методичні підходи до визначення регіональних нормативів виробництва продукції тваринництва

Аграрний ринок

Сіренко Н.М., Чайка Т.О. Органічні продукти харчування у забезпеченні продовольчої безпеки України

Клочко В.М. Продовольча та енергетична безпека України в контексті світових тенденцій

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Калашніков О.М. Розвиток ринку агрострахування в Україні

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Могилова М.М., Підлісецький Г.М., Білоусько Я.К. Економічні проблеми формування та відтворення основних засобів у сільському господарстві

Аграрний менеджмент і підприємництво

Мороз О.В., Лазарчук О.В. Методичні аспекти оцінювання корпоративних конфліктів у сільськогосподарських підприємствах

Данкевич А.Є. Організаційно-економічні засади розвитку агрохолдингів

Вдовенко Л.О. Кредитоспроможність як критерій надійності та фінансових можливостей аграрних підприємств

Юшкевич О.О. Концептуальні основи структуризації середовища розвитку сільськогосподарських підприємств

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Надворняк Я.М. Тенденції розвитку економіки туризму Івано-Франківської області

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Юрчишин В.В. Інноваційні аспекти еволюції економічної науки

Ганначенко С.Л. Інноваційні ресурсозберігаючі технології в землеробстві

Рибаченко О.М. Інноваційні підходи щодо розвитку цукробурякової галузі

Транченко Л.В. Державне регулювання зайнятості населення і ринку праці

Управління та інформаційне забезпечення

Якобчук В.П., Захаріна О.В. Концептуальні аспекти формування зернового кластеру в регіоні

Зовнішньоекономічні відносини

Кирилов Ю.Є., Осадчук І.В. Роль сільгоспвиробників у забезпеченні продовольчої безпеки України в умовах глобалізації

Кондратюк О.І. Розвиток сільського господарства України в умовах продовольчої кризи

Дудченко В.В. Світовий ринок рису та його частка у валовому виробництві зерна

Історія аграрної економічної думки

Мазур А.Г. Науково-теоретичні засади формування та розвитку вітчизняної регіоналістики

Сторінка молодого науковця

Поліщук О.О. Інвестиції як фактор інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств

Карпенко В.В. Особливості підготовки фахівців для аграрного сектора у вищих навчальних закладах

Сусіденко Ю.В. Теоретичні аспекти сутності категорії конкурентоспроможності підприємств АПК

Фурман І.В. Розширення сфери банківських послуг для підприємств агропромислового комплексу

Васютинська Ю.О. Шляхи розвитку молочної галузі України

Конференції. Конгреси. Симпозіуми

Шпичак О.М. Сучасна цінність наукової спадщини І.І.Лукінова

Пасхавер Б.Й. Сучасний стан цінового паритету в АПК

Саблук П.Т. І.І.Лукінов як фундатор методології ринкового ціноутворення на сільськогосподарську продукцію

Шевчук В.О. Фізико-економічне бачення розвитку аграрної сфери України

Месель-Веселяк В.Я. Ціновий фактор і розвиток аграрного виробництва України

Молдаван Л.В. Форми і важелі державного впливу на формування міжгалузевих цін та їх стабілізацію в агропродовольчому комплексі (зарубіжний досвід)

Малік М.Й. Інституціональні засади і розвиток соціального капіталу в аграрній сфері

Підлісецький Г.М. Економічні проблеми відтворення основних засобів у сільському господарстві

Воскобійник Ю.П. Функціонування цінового механізму в сучасних умовах розвитку аграрного ринку

Критика і бібліографія

Малік М.Й. Дослідження з удосконалення управління інноваційним розвитком підприємств

Стецюк П.А. Теоретичні та практичні аспекти фінансової політики аграрного розвитку

Шпикуляк О.Г. Формування конкурентоспроможного м'ясного скотарства