ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 02 за 2012

Аграрна політика і реформування

Малік М.Й., Чикуркова А.Д. Управління підготовкою і підвищенням кваліфікації персоналу аграрних підприємств

Шершун М.Х., Дребот О.І. Удосконалення механізму обліку і використання екологічних об'єктів у лісівництві

Економіка агропромислового виробництва

Гончаров В.М., Зинченко Н.В. Шляхи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва

Збарський В.К., Волошин О.О. Особисті селянські господарства у формуванні продовольчої безпеки України

Паленичак О.В. Раціональне землекористування в умовах збалансованого розвитку агропромислового виробництва

Концеба С.М., Підлубна О.Д. Економічна ефективність виробництва продукції олійних культур у сільськогосподарських підприємствах

Левченко Н.В., Огліх В.В. Виробництво і застосування мінеральних добрив як вагомий фактор підвищення врожайності

Іванюк О.В. Солома як енергетичний ресурс

Аграрний ринок

Козловський С.В., Тарасюк Н.М. Визначення оптимального каналу реалізації молочної продукції

Величко О.П. Особливості діяльності агрологістичних провайдерів в Україні

Кашуба Ю.П., Янишин Я.С. Регіональні оптові ринки сільськогосподарської продукції

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Проданчук М.А. Теоретичні засади обліку витрат та калькулювання в системі управління витратами

Дубас Р.Г. Удосконалення фінансово-економічного механізму у лісоресурсній сфері України

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Вергун М.Г. Роль транспортного фактору в приміському районі

Аграрний менеджмент і підприємництво

Михайлова Л.І., Киричок О.В. Нематеріальні активи в складі ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств

Дієсперов В.С. Ефективність роботи сільськогосподарських підприємств степового регіону

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Кінах Н.В. Основні напрями інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств

Зовнішньоекономічні відносини

Діброва А.Д., Одосій О.В. Основні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією

Костюк Л.А. Тенденції світового виробництва яблук

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Ушачов І.Г. Забезпечення продовольчої безпеки в контексті глобального партнерства

Россоха В.В., Соколов Д.О. Технократичні концепції суспільного розвитку

Терещук С.М., Андрієвський В.Є. Фінансування сільськогосподарського виробництва під заставу майбутнього врожаю (досвід Бразилії)

Наукове життя

Шульський М.Г. Економічна спадщина економіста Володимира Навроцького у творчості Івана Франка

Сторінка молодого науковця

Шпак Г.М. Напрями стабілізації якісного стану ґрунту

Децюра С.О. Україна у світовому виробництві продукції птахівництва

Письменська О.А. Розвиток органічного сільського господарства в Європі

Ілліч Н.С. Сучасний стан експорту та імпорту продукції свинарства

Гапоненко Т.М. Логістичні концепції в системі просування молочних продуктів на ринок

Прилуцький А.М. Методологічні аспекти формування аграрного ринку

Капінос С.С. Органічне сільське господарство в США

Третяк О.М. Удосконалення законодавчого забезпечення біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією

Дроздова В.А. Зони ведення органічного сільського господарства як сировинна база для виробництва дитячого харчування

Критика і бібліографія

Малік М.Й. Дослідження з проблем корпоративного управління в акціонерних товариствах

Канінський П.К. Розвиток приватного сектору сільських поселень України