ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 05 за 2012

Аграрна політика і реформування

Безуглий М.Д. Підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2011 та завдання на перспективу

Жук В.М. Наукове обґрунтування формування стратегічних запасів зерна: перспективи України в умовах глобалізації

Кириленко І.Г., Кравчук В.П. Актуальні проблеми земельного ринку в Україні

Ходаківська О.В. Ринок земель сільськогосподарського призначення в країнах ЄС: можливості використання досвіду в Україні

Економіка агропромислового виробництва

Амбросов В.Я. Шляхи відтворення тваринництва

Шолойко А.С. Тенденції державної підтримки сільського господарства

Богданюк О.В., Шовкова І.В. Основні напрями розвитку м'ясопродуктового підкомплексуСатіна Г.М.Розвиток горіхоплідного виробництва в Україні

Сатіна Г.М. Розвиток горіхоплідного виробництва в Україні

Пріб К.А. Механізм стабілізації діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах впливу фінансово-економічних криз

Аграрний ринок

Діброва А.Д., Діброва Л.В., Крилов Я.О. Регулювання ринку пшениці: вітчизняний та зарубіжний досвід

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В., Бондаренко О.Г. Сучасні методи кредитування сільськогосподарських підприємств

Шморгун Л.Г. Відтворення основного капіталу як фактор зростання валового внутрішнього продукту

Плахтій Т.Ф. Формування облікової політики щодо обліку розрахунків за податками в сільськогосподарських підприємствах

Семендяк В.M. Теоретичні засади механізму здійснення вексельних розрахунків

Аграрний менеджмент і підприємництво

Коваль П.В. Особливості управління аграрними підприємствами за концепцією ощадного виробництва

Яворова Г.В. Підвищення ефективності внутрішньогосподарського контролю у діяльності сільськогосподарських підприємств

Барилович О.М. Застосування DEA-аналізу в конкурентному бенчмаркінгу на прикладі молокопереробних підприємств

Зеліско І.М. Економічна сутність інтеграції в аграрній сфері

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Малік М.Й., Забуранна Л.В. Сільський аграрний туризм як чинник розвитку сільських територій

Кудла Н.Є. Шляхи підвищення якості сільського туризму

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Володін С.А. Питання переходу аграрної науки на інноваційну модель функціонування і розвитку

Шпикуляк О.Г. Розвиток інститутів інноваційної діяльності в аграрній сфері: теоретичний аспект

Кулаєць М.М., Бабієнко М.Ф., Витвицька О.Д., Усаченко Л.М. Інноваційне сприяння нарощуванню продовольчих ресурсів в Україні та світі

Мазуренко О.В. Управління інноваційною діяльністю в підприємствах м'ясопродуктового підкомплексу

Пабат О.В., Шевчук Я.В. Обґрунтування необхідності пріоритетного розвитку транспортної складової економічної безпеки УкраїниЗовнішньоекономічні відносини

Зовнішньоекономічні відносини

Степасюк Л.М., Тітенко З.М. Конкурентоспроможність молочної продукції на світовому агропродовольчому ринку

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Мазур А.Г. Науково-теоретичні засади системних трансформацій в національній економіці

Сторінка молодого науковця

Головіна О.Л. Еколого-економічна оцінка сільськогосподарських земель Київщини

Шкуренко Л.В. Формування центрів з виробництва насіння озимих зернових культур

Конференції. Конгреси. Симпозіуми

Недільська Л.В. Сільськогосподарська кооперація в Україні: проблеми та перспективи розвитку

Критика і бібліографія

Лендєл М.А. Селянські домогосподарства: соціально-економічні умови розвитку