ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 08 за 2012

Аграрна політика і реформування

Шпичак О.М. Теоретико-методологічні аспекти ціноутворення на сільськогосподарську продукцію

Євчук Л.А. Конкурентні позиції суб'єктів молокопродуктового підкомплексу: сучасні тенденції та перспективи

Козак О.А., Малік Л.М. Формування міжгалузевих відносин та еквівалентність обміну в аграрній сфері

Марчук Л.П. Економічні пріоритети поширення точного землеробства в Україні

Паленичак О.В. Роль агроекологічного моніторингу в оптимальному використанні земельно-ресурсного потенціалу

Дудар О.Т. Формування системи органічного агровиробництва

Пархоменко Л.М. Механізм державної підтримки виробництва цукрової сировини в Україні

Аграрний ринок

Соболев Д.А. Роль інструментів державного регулювання у вдосконаленні логістичної системи торгівлі зерном в Україні

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Вольська В.В. Бухгалтерський облік як складова системи управління підприємством

Сатіна Г.М. Інвестиційне забезпечення розвитку промислового горіхівництва в Україні

Аграрний менеджмент і підприємництво

Якубів В.М. Соціоекономічний підхід у забезпеченні збалансованого розвитку аграрних підприємств

Збарський В.К., Волошин О.О. Проблеми кооперування малих форм господарювання на селі

Наконечна Т.Ю. Використання системи збалансованих показників на підприємствах

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Горбонос Ф.В., Янковська Л.А., Павленчик Н.Ф. Модель реструктуризації економічного простору сільської територіальної одиниці

Ярова В.В. Проблеми зайнятості сільської молоді в Україні

Єфімцева Л.О. Розвиток інноваційних процесів в економіці: теоретико-еволюційний аспект

Зовнішньоекономічні відносини

Кириленко І.Г. Контури глобального три-Е (економіка - енергетика - екологія) майбутнього та перспективи України

Рудик Р.І., Приймачук Т.Ю., Ратошнюк Т.М., Сітнікова Т.Ю., Штанько Т.А. Експортно-імпортні операції на ринку хмелепродукції

Мірзоєва Т.В., Томашевська О.А. До питання забезпечення прісною водою населення Землі

Історія аграрної економічної думки

Чорний Г.М., Ястреб М.П., Кирилюк Д.О. Концепція рішень в теорії аграрного менеджменту

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Ковальов Л.І., Ковальов І.Л. Оптимальні методи розрахунку трудовитрат на техобслуговування і ремонт тваринницької техніки

Сторінка молодого науковця

Опанащук С.П. Підвищення конкурентоспроможності галузі хмелярства в умовах глобалізації

Пивовар П.В. Функціонування кооперативів зі спільного використання сільськогосподарської техніки: досвід Франції

Ільчук В.В. Регіональний ринок картоплі: стан, проблеми та шляхи їх розв'язання

Півторак В.С. Інституціональні особливості розвитку аграрного підприємництва

Ганущак Т.В. Фінансова безпека птахівництва

Критика і бібліографія

Стецюк П.А. Проблеми теорії і практики управління фінансовими ресурсами інтеграційних агроформувань