ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 09 за 2012

Аграрна політика і реформування

Пасхавер Б.Й., Молдаван Л.В., Шубравська О.В. Основні проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва

Економіка агропромислового виробництва

Мельник Л.Ю., Макаренко П.М. Наукові аспекти ринку земель

Лазаревич А.П. Ефективність використання ріпаку на зелений корм у раціонах молочної худоби

Шершун М.Х., Дребот О.І., Коніщук В.В. Еколого-економічні особливості розвитку біоенергетики в зоні Полісся

Кулаєць М.М., Бабієнко М.Ф., Витвицька О.Д., Усаченко Л.М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції та продуктів харчування

Скорук Е.П. Альтернативна енергетика України: перспективи розвитку

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Онисько С.М., Рубай О.В. Формування оборотних засобів і джерел їх фінансування сільськогосподарськими підприємствами

Кісіль М.І. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства

Аграрний менеджмент і підприємництво

Андрійчук В.Г., Андрійчук Р.В. Аналіз методології визначення вартості підприємства в межах дохідного підходу

Буковинська М.П. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності

Козаченко О.А. Методика моделювання галузевої структури аграрних підприємств

Коваль П.В. Управління економічним зростанням аграрних підприємств

Воронецька І.С. Особливості організації системи екологічного маркетингу в аграрних підприємствах

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Малиновський А.С., Підгородецький Д.О. Роль ініціативи громади в розвитку сільських територій

Дієсперов В.С. Оплата сільськогосподарської праці

Морозова Г.С. Зайнятість та доходи сільського населення як чинники сталого розвитку сільськогосподарських підприємств

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Гусятинський М.В., Ігнатенко М.М. Державне регулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні

Фурса А.В. Насінництво цукрових буряків у період ринкових трансформацій

Управління та інформаційне забезпечення

Скрипник А.В., Зінчук Т.Ю. Інформаційна складова продовольчої безпеки України

Кальна-Дубінюк Т.П. Методичні аспекти надання дорадчих послуг та їх економічна характеристика

Сторінка молодого науковця

Карпенко В.В. Професійний попит у сільськогосподарських підприємствах Харківської області та його задоволення

Дроздова В.А. Державне регулювання виробництва та продажу дитячого харчування

Яремчук Н.Ф. Облік ремонту нерухомості

Цап В.Д. Орендна плата за земельні ділянки у формуванні витрат виробництва сільськогосподарської продукції

Критика і бібліографія

Шпикуляк О.Г. Інфраструктурне забезпечення сталого розвитку агропродовольчої сфери: національні пріоритети

Онєгіна В.М., Біттер О.А. Оригінальний та цікавий посібник з підприємництва