ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 10 за 2012

Аграрна політика і реформування

Присяжнюк М.В. Виступ на Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні орієнтири розвитку аграрного сектору України до 2020 року»

Безуглий М.Д. Виступ на Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні орієнтири розвитку аграрного сектору України до 2020 року»

Економіка агропромислового виробництва

Збарський В.К. Перспективи відродження молочного скотарства на Черкащині

Юрків Н.Я. Тенденції розвитку реального сектору економіки України в контексті зміцнення його економічної безпеки

Місюк М.В. Теоретичні аспекти економічних відносин виробників продукції скотарства та підприємств по її переробці

Барабаш М.Б., Гребенюк Н.П., Татарчук О.Г., Корж Т.В. Вплив зміни клімату на сільськогосподарське виробництво

Бревнов О.О., Агеєва І.М. Сировинні проблеми виноробства

Ратошнюк Т.М., Ратошнюк В.І. Економічна ефективність вирощування люпину вузьколистого на кормові цілі

Бігдан О.В. Теоретичні аспекти екологізації сільськогосподарського виробництва

Рибка В.С., Ляшенко Н.О., Лосіцька Т.І. Економіко-енергетичні пріоритети виробництва зерна кукурудзи на поливних землях зони Степу

Аграрний ринок

Микитюк В.М., Ходаківський Є.І., Яценко О.М. Ринковий фундаменталізм і державне регулювання в галузі скотарства

Ціноутворення та цінова політика

Фірсов Є.О. Про деякі питання теорії вартості і ціноутворення

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Сук Л.К., Сук П.Л., Данілочкіна О.В. Принципи та елементи методу бухгалтерського обліку в фермерських господарствах

Говорушко Т.А., Ситник І.П. Сучасні теоретичні аспекти переосмислення походження та сутності грошей

Тулуш Л.Д., Радченко О.Д. Стратегічні напрями бюджетного регулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні

Клокар О.О. Формування інвестиційних ресурсів агропромислового виробництва

Вольська В.В. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності в управлінні аграрними підприємствами

Аграрний менеджмент і підприємництво

Ткачук О.М., Тарасова І.І. Сучасний стан розвитку та ефективності інтелектуального забезпечення процесу управління підприємствами

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Шпикуляк О.Г., Тивончук С.О., Тивончук С.В. Трансфер технологій в агропромисловому виробництві України

Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. Виробництво біоетанолу із зернової сировини в Україні як ефективний шлях розвитку сільського господарства

Білозор Л.В. Інноваційна продукція в аграрній сфері: ідентифікація, створення та використання

Зовнішньоекономічні відносини

Дудченко В.В., Дяченко К.С. Експортно-імпортні відносини на ринку круп'яних культур

Духницький Б.В. Перспективи інвестування аграрного сектору України іноземними компаніями

Комарніцька О.П. Цінові тенденції на світових ринках продовольства: виклики для України

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Власов В.І. Виробництво м'яса країнами Північної Америки

Сторінка молодого науковця

Меречина Ю.О. Типізація сільськогосподарських підприємств регіону радіаційного забруднення

Мовчанюк А.В. Проблеми розвитку молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області

Ткачук І.В. Оцінка грошових потоків сільськогосподарських підприємств

Педорченко А.Л. Організаційні засади експорту насіння ріпаку безпосередньо товаровиробниками