ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 12 за 2012

Аграрна політика і реформування

Шпичак О.М., Боднар О.В. Проблеми власності та формування ціни землі сільськогосподарського призначення

Горьовий В.П., Прудивус Л.В. Аграрна політика у розвитку фермерства в Україні

Економіка агропромислового виробництва

Одінцов О.М. Формування організаційно-економічного механізму агропромислових кластерних систем

Пабат О.В., Чорна Н.П. Інноваційний розвиток виробництва продуктів харчування

Аграрний ринок

Ганганов В.М., Лисюк В.М., Нікішина О.В. Механізм розподілу доходів на зерновому ринку України

Скрипчук П.М. Екологічна логістика: методологічні принципи та концептуальні основи розвитку

Стройко Т.В. Розвиток оптових ринків сільськогосподарської продукції як елементу гарантування продовольчої безпеки

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Кісіль М.І., Михайловина С.О. Теоретичні та практичні аспекти формування інвестиційних ресурсів особистих селянських господарств

Онисько С.М., Содома Р.І. Теоретична сутність кредиту та кредитних відносин у сільськогосподарському виробництві

Спаський Г.В. Інвестиційна діяльність в агропромисловому комплексі Закарпатської області

Сус Т.Й. Страхування ризиків при вирощуванні екологічно чистої продукції

Ситник І.П. Світовий досвід ефективного використання фінансових інструментів

Жук Н.Л., Боднарчук А.В. Комплексний економічний аналіз власного капіталу: методика проведення

Дребот О.І. Удосконалення обліку полезахисних лісосмуг і захисних насаджень

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Соловей Д.Ю. Забезпеченість сільського господарства паливно-енергетичними ресурсами

Аграрний менеджмент і підприємництво

Михайлова Л.І., Галкін О.В. Контролювання діяльності сільськогосподарських підприємств

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Рябоконь В.П. Соціально-економічні проблеми зайнятості сільського населення

Ковальова Г.В. Сутність домогосподарств в економічній системі

Тарасова В.В., Ковалевська І.М. Кореляційний аналіз стану охорони здоров'я населення України

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Витвицька О.Д., Сливінська О.Б. Інтегральна оцінка інноваційного потенціалу аграрних підприємств

Шаран П.І. Методичні та практичні аспекти інтенсивності відтворення великої рогатої худоби м'ясних порід

Курило Л.І., Павлоцька Т.П. Договірні відносини у сфері інтелектуальної власності

Управління та інформаційне забезпечення

Буковинська М.П. Розвиток персоналу як вагомий аспект економічної безпеки

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Концеба С.М., Мельник Н.П. Світові тенденції виробництва і переробки насіння сої

Шершун М.Х. Лісові ресурси Європи у збалансованому лісівництві та забезпеченні сталого розвитку суспільства

Паштецька О.В. Світові тенденції розвитку галузі вівчарства

Сторінка молодого науковця

Збарська А.В. Підприємницька діяльність домогосподарств

Критика і бібліографія

Шпикуляк О.Г. Дослідження з проблем управління туристичною підприємницькою діяльністю в аграрній сфері