ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Анопрієнко Тетяна Володимирівна

Статті автора:

старший викладач кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17)
Е-пошта: