ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Бобко Андрій Миколайович

Статті автора:

канд. с.-г. наук, провід. наук. співр., Інститут агроекології та природокористування НААН (Київ)

Е-пошта: