ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Бондаревська Ксенія Валентинівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., Дніпропетровська державна фінансова академія

Е-пошта: