ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Чудовська Вікторія Анатоліївна

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. наук. співр. лабораторії збалансованого природокористування, Інститут агроекології і природокористування НААН (м. Київ, вул. Метрологічна, 12)

Е-пошта: