ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Дідковська Людмила Іванівна

Статті автора:

кандидатка економічних наук, старша наукова співробітниця, старша наукова співробітниця відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26).
ORCID iD http://orcid.org/0000-0002-8696-6150

Е-пошта: