ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Дідур Катерина Миколаївна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц. кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет (м. Дніпро, вул. ім. Ворошилова, 25)

Е-пошта: