ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Файчук Олександр Михайлович

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ)

Е-пошта: