ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Гавриш Олег Анатолійович

Статті автора:

д-р техніч. наук, проф., декан факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, просп. Перемоги, 37)
Е-пошта: