ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Гордана Рендуліч Давідовіч

Статті автора:

магістр, асистент викладача факультету технічних наук, Університет Крагуєваца (Jovana Cvijića bb, 34000, Крагуєвац, Сербія)