ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Ільїна Марія Володимирівна

Статті автора:

доктор економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» (м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60)
Е-пошта: