ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Івашків Ірина Миколаївна

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. наук. співр., Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція ІСГКР НААН (Івано-Франківськ)

Е-пошта: