ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Коробська Альона Олександрівна

Статті автора:

здобувач кафедри інформаційних систем, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15)
Е-пошта: