ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Коткова Наталія Сергіївна

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. наук. співр., Інститут продовольчих ресурсів НААН (Київ)

Е-пошта: