ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Курінна Марина Юріївна

Статті автора:

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ)

Е-пошта: