ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Курило Володимир Іванович

Статті автора:

д-р юрид. наук, проф., заслужений юрист України, перший проректор, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ)