ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Лозинська Інна Віталіївна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., доц. кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет (м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160)

Е-пошта: