ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Мазнєв Григорій Євтійович

Статті автора:

канд. тех. наук, проф., засл. працівник освіти України, директор Інституту бізнесу і менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Е-пошта: