ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Міронова Юлія Володимирівна

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. викладач, Вінницький національний технічний університет

Е-пошта: