ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Музичук Марія Миколаївна

Статті автора:

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

Е-пошта: