ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Никитюк Юрій Андрійович

Статті автора:

канд. с.-г. наук, ст. наук. співр., Інститут агроекології і природокористування НААН (Київ)
Е-пошта: