ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Прокопенко Катерина Олексіївна

Статті автора:

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26)

Е-пошта: