ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Шутько Тетяна Ігорівна

Статті автора:

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет (м. Дніпропетровськ, вул. ім. Ворошилова, 25)

Е-пошта: