ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Швець Тетяна Василівна

Статті автора:

кандидат економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир, Старий бульвар, 7)
Е-пошта: