ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Шиян Дмитро Вікторович

Статті автора:

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А). ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-0815-267X

Е-пошта: