ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Степасюк Людмила Михайлівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц. кафедри економіки підприємства ім. проф. Романенка, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11)
Е-пошта: