ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Стукач Тетяна Миколаївна

Статті автора:

канд. екон. наук, ст. наук. співр., доц. кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ, вул. Кіото, 19)

Е-пошта: