ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Тітаренко Галина Борисівна

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., Національний університет Державної податкової служби України (Київська обл.)

Е-пошта: