ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Ульянченко Олександр Вікторович

Статті автора:

д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НААН, зав. кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (Харківська обл., Харківський р-н, п/в “Комуніст–1”)

Е-пошта: