ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Величко Олександр Петрович

Статті автора:

канд. екон. наук, доц., зав. кафедри, Дніпропетровський державний аграрний університет

Е-пошта: